s1

 

pompy ciepła PoznańPompy ciepła - wiercenia

Wykonujemy wiercenia pod kolektory pionowe zasilające gruntowe pompy ciepła. Wiercimy na głębokość do 100 m ppt, a w razie konieczności także głębiej. Montujemy sondy renomowanych producentów i pracujemy tylko na atestowanych materiałach. Przygotowujemy niezbędną dokumentację geologiczną.


Obszar wykonywania odwiertów pod pompy ciepła

Ofertę kierujemy głównie do klientów z okolic Poznania oraz województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Montujemy sondy wiodących firm na rynku (Aspol FV, MuoviTech), a na życzenie klienta również inne.


Zakres prac oferowanych przy wykonaniu dolnego źródła pod pompę ciepła

W ramach usługi oferujemy wykonanie dolnego źródła ciepła opartego na kolektorach pionowych. Usługa obejmuje:

  • przygotowanie dokumentacji (projekt robót geologicznych),
  • wykonanie odwiertu,
  • zamontowanie sondy,
  • próba ciśnieniowa,
  • uzupełnienie odwiertu,
  • przygotowanie dokumentacji (dokumentacja powykonawcza).

 

Pompy ciepła - wykonywanie odwiertu

Pompy ciepła to urządzenia, które pozyskują energię zgromadzoną w powietrzu, gruncie lub wodzie. Energia ta wykorzystywana jest do ogrzewania w okresie zimowym i chłodzenia w okresie letnim. Gruntowe pompy wykorzystują ciepło zgromadzone pod powierzchnią ziemi. Pobierane jest ono z różnego rodzaju gruntów i wód podziemnych. Nasza firma zajmuje się wykonywaniem dolnych źródeł ciepła opartych o kolektory pionowe, nazywane też gruntowymi wymiennikami ciepła lub sondami pionowymi. Za transport ciepła odpowiedzialna jest ciecz (najczęściej roztwór glikolu), która krążąc odbiera ciepło i oddaje „zimno”. Takie rozwiązanie (kolektory pionowe) ma liczne korzyści dla inwestora. Do uzyskania oczekiwanych ilości ciepła potrzebna jest niewielka powierzchnia działki. Odpowiednio dobrana długość sond optymalizuje pod względem kosztów pracę pompy ciepła. Fachowo wykonany odwiert i montaż gwarantuje wysoką trwałość, minimalną podatność na uszkodzenia oraz praktycznie bezobsługowość.

Wykonanie odwiertu poprzedzają prace projektowe. Projektant instalacji ma na celu dobór mocy pompy do zapotrzebowania cieplnego konkretnego budynku. Natomiast projekt dolnego źródła wykonywany jest przez geologa. Na podstawie dostępnych dokumentacji określa się profile  projektowanych otworów. Następnie ustalany jest rodzaj i miąższości występujących gruntów i ich zdolności przekazywania ciepła (współczynnik mocy cieplnej), a także ilości i miąższości występujących warstw wodonośnych. Dopiero na podstawie tych danych i informacji o zapotrzebowaniu konkretnej pompy ciepła ustala się ilość i długość kolektorów pionowych. Projekt obejmuje również wszelkie sprawy techniczne związane z prawidłowym wykonaniem odwiertu, odcięciem różnych poziomów wodonośnych itp. Dlatego ważne jest aby wykonawca miał wiedzę i doświadczenie z zakresu geologii i hydrogeologii i potrafił poradzić sobie z ewentualnymi problemami. Na podstawie projektu robót geologicznych wykonuje się odwiert. Po wykonaniu otworu technologicznego montujmy sondę. Przed montażem wykonywana jest próba ciśnieniowa, która jest kontynuowana po zamontowaniu kolektora. Pozostałą w otworze przestrzeń wypełnia się materiałem przewidzianym w projekcie geologicznym. Materiał ten może być różny w zależności od budowy geologicznej. Główne wymagania to dobre właściwości przewodności cieplnej i umożliwienie prawidłowego zabezpieczenia odwiertu (np. uszczelnienie, odcięcie różnych warstw wodonośnych). Po zakończeniu prac terenowych geolog sporządza dokumentację powykonawczą.


Na każdym etapie prac oferujemy bezpłatne konsultacje i doradztwo...