s1

 

 

geotechnikaGeologia i geotechnika

Rozpoznajemy budowę geologiczną i geotechniczną gruntów na podstawie wierceń ręcznych i mechanicznych. Oferujemy badania laboratoryjne gruntu i wody gruntowej. Oceniamy zagęszczenie gruntu sondą DPL, a przy bardziej wymagających inwestycjach oferujemy sondowania CPT, CPTU i SCPTU. Sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie i inne dokumentacje z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geologii złożowej.

 

Obszar badań geologicznych gruntu

Ofertę kierujemy głównie do klientów z okolic Poznania oraz województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Nasze usługi przeznaczone są zarówno dla inwestorów indywidualnych, biur projektowych, developerów, jak i jednostek samorządowych oraz instytucji.

 

Badania geotechniczne i geologiczno - inżynierskie

Badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie wykonuje się dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych, podziemnych oraz fundamentów budynków, nawierzchni drogowych itp. Pozwalają określić rodzaj gruntu, jego zagęszczenie, nośność i inne parametry, które decydują o przydatności gruntu do celów budowlanych. Prawidłowe wykonanie badań geotechnicznych pozwala tak zaprojektować budynek, drogę czy jakikolwiek inny obiekt budowlany aby spełniały swoje funkcje przez założony w projekcie czas.

Brak badań geotechnicznych lub wykonanie ich nieprawidłowo (np. zbyt mała ilość lub głębokość sondowań, błędna interpretacja pomiarów) prowadzić może do wielu problemów. Najpowszechniejsze to nierównomierne osiadanie fundamentów budynku, pękanie ścian, zalewanie pomieszczeń piwnicznych, uszkodzenia w izolacji budynków, pękanie nawierzchni dróg, a w skrajnych przypadkach – katastrofa budowlana.

 

Badania geotechniczne dla klientów indywidualnych

Badania geotechniczne przed zakupem działki budowlanej oraz badania geotechniczne przed rozpoczęciem budowy, są podstawową usługą, jaką oferujemy dla klientów indywidualnych. W ramach sporządzenia opinii geotechnicznej oferujemy:

  • wiercenia rozpoznawcze (ilość i metraż uzależnione od rodzaju budynku i wytycznych projektowych),
  • określenie przekrojów i profili geologicznych,
  • sondowania dynamiczne sondą DPL określające stopień zagęszczenie gruntów (wykonywane w przypadku gruntów niespoistych),
  • wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej przydatność gruntów do celów budowlanych,
  • inne (w zależności od indywidualnego zapotrzebowania, np. analiza wody gruntowej pod kątem agresywności w stosunku do betonu).

Koszt wykonania badań geotechnicznych jest niewspółmiernie niski w stosunku do potencjalnych strat i kosztów inwestycji.

 

Badania geologiczne i geotechniczne dla firm

W ramach usług geotechnicznych i geologicznych przeznaczonych dla biur projektowych, developerów oraz innych inwestorów oferujemy rozpoznanie budowy geologicznej na podstawie wierceń ręcznych i mechanicznych. Współpracujemy z laboratoriami, które wykonują dla nas badania gruntu i wody gruntowej zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Poza podstawową oceną zagęszczenia gruntu sondą DPL, oferujemy sondowania CPT, CPTU i SCPTU.

W zakresie geologii złożowej wykonujemy badania, celem wyszukania, oszacowania i udostępniania złóż kopalin pospolitych. Sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie i inne dokumentacje z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geologii złożowej.

 

Na każdym etapie prac oferujemy bezpłatne konsultacje i doradztwo...