s1

 

studnie

Wiercenie studni głębinowych i wykonywanie ujęć wody

Wiercimy studnie głębinowe na potrzeby przydomowych ujęć wody, dla gospodarstw rolnych, a także ujęcia dla firmzakładów produkcyjnychwodociągów itp. Oferujemy studnie o średnicach od 110 mm do 415 mm i większych oraz wydajnościach od kilku do kilkudziesięciu metrów sześciennych na godzinę. Możemy wywiercić studnie o głębokościach od kilkunastu do kilkuset metrów. Zapewniamy kompleksową obsługę dokumentacyjną. Wykonujemy projekty robót geologicznychdokumentacje hydrogeologiczneoperaty wodnoprawne. Dobieramy odpowiednie pompy, a także kompletujemy i montujemy stacje uzdatniania wody

 

suwStacje uzdatniania wody (SUW)

Wykonujemy analizy laboratoryjne wodyUzdatniamy wodę do celów spożywczych, bytowych, grzewczych i technologicznych. Usuwamy mangan, zmiękczamyodżelaziamy i . Oczyszczamy wodę z bakteriiazotanówazotynów i innych niepożądanych pierwiastków i związków chemicznych. Kompletujemy stacje uzdatniania wody (SUW) w oparciu o wiodących polskich, europejskich i światowych producentów. Oferujemy profesjonalny montaż, przeszkolenie z obsługi oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

 

badanie i rekultywacja srodowiska

Badanie i rekultywacja środowiska

Specjalizujemy się w kompleksowej rekultywacji środowiska gruntowo – wodnego. Nasze usługi obejmują akredytowane badania gruntu i wody gruntowej, przygotowanie projektu planu remediacji oraz wszelkie uzgodnienia administracyjne konieczne do uzyskania decyzji ustalającej plan remediacji. Realizujemy zadania oparte na wymianie gruntu ex-situ, pracach bez przemieszczania gruntu in-situ, a także projekty łączące ww. metody. 

 

geotechnika

Geologia i geotechnika

Rozpoznajemy budowę geologiczną i geotechniczną gruntów na podstawie wierceń ręcznych i mechanicznych. Oferujemy badania laboratoryjne gruntu i wody gruntowej. Oceniamy zagęszczenie gruntu sondą DPL, a przy bardziej wymagających inwestycjach oferujemy sondowania CPT, CPTU i SCPTU. Sporządzamy opinie geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie i inne dokumentacje z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geologii złożowej. 

 

Zestawy hydroforowe PoznańPompy i zestawy hydroforowe

Wykonujemy pomiary eksploatacyjne studni kopanych i studni wierconych. Dobieramy pompy głębinowe i zestawy hydroforowe o odpowiednich parametrach technicznych, dopasowanych do wydajności konkretnej studni. Wykonujemy instalacje kompletnych, także bezobsługowych, ujęć wody.