s1

 

zestawy hytdroforowe Poznań

Pompy i hydrofory

Wykonujemy pomiary eksploatacyjne studni kopanych i studni wierconych. Dobieramy pompy głębinowe i zestawy hydroforowe o odpowiednich parametrach technicznych, dopasowanych do wydajności konkretnej studni. Wykonujemy instalacje kompletnych, także bezobsługowych, ujęć wody.

 

Obszar instalacji pomp i hydroforów

Ofertę kierujemy głównie do klientów z okolic Poznania oraz województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

 

Zakres oferowanych prac przy instalacji pomp i zestawów hydroforowych

W ramach świadczonych usług oferujemy kompleksowe wykonanie przyłączy opartych na pompie głębinowej lub zestawie hydroforowym. W szczególności zapewniamy:

  • dobór odpowiednich urządzeń i komponentów instalacji z różnych "półek cenowych" (np. STAIRS, NOCCHI, ZDS),
  • elastyczne podejście do oczekiwań Klientów,
  • profesjonalny montaż i regulację,

Na rynku funkcjonuje dużo różnych rozwiązań, które dopasowujemy do oczekiwań każdego inwestora, również pod względem cenowym. Przy kalkulacji inwestycji pamiętać należy jedynie, o zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy ceną, jakością i oczekiwanymi parametrami technicznymi.

 

Instalowanie pomp i zestawów hydroforowych - przebieg prac

Przed przystąpieniem do wykonania ujęcia wody z użyciem pompy głębinowej lub zestawu hydroforowego, konieczna jest wiedza o parametrach eksploatacyjnych studni. Jeśli nasza firma wykonała studnię, klient dostaje informacje w cenie wiercenia. Jeśli studnia była wiercona wcześniej, a inwestor nie posiada informacji o parametrach studni, konieczne jest wykonanie pomiarów. Należy określić głębokość studni, statyczny poziom zwierciadła wody, wydajność eksploatacyjną oraz zwierciadło dynamiczne.

 

Pompy głębinowe to pompy tłoczące, które są zanurzane w studni i tłoczą wodę do instalacji wodnej. Do prawidłowej pracy konieczne jest ich całkowite zanurzenie w wodzie, która zapewnia odpowiednie chłodzenie silnika pompy. Umożliwiają pobór wody z kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet z kilkuset metrów głębokości. Prawidłowy dobór pompy ma dwa podstawowe cele. Po pierwsze musi zapewnić odpowiednie ciśnienie i wydajność instalacji wodnej. Po drugie powinien zapewnić długotrwałą i bezawaryjną eksploatację ujęcia. Zwłaszcza w przypadku starszych studni o obniżonej wydajności łatwo przewymiarować pompę, co może drastycznie skrócić żywotność studni. Pompy głębinowe wykonane są z użyciem różnych technologii i materiałów, w zależności od warunków pracy (np. skład wody) i oczekiwań odnośnie trwałości, wydajności i ceny. Za prawidłową pracę pompy (załączenia i wyłączenia) odpowiada zbiornik hydroforowy z wyłącznikiem ciśnieniowym (np. LCA) lub sterownik ciśnieniowy (np. BRIO, PRESS CONTROL ).

 

Zestawy hydroforowe to pompy ssąco-tłoczące połączone z (najczęściej niewielkim) zbiornikiem hydroforowym oraz wyłącznikiem ciśnieniowym. Zestawy takie montowane są poza studnią. Pobór wody odbywa się za pomocą rury tłocznej, która jest zanurzana w studni. Jest to rozwiązanie które najczęściej stosowane jest do płytkich studni wierconych i studni kopanych (studnie z kręgów betonowych) i raczej niewielkich poborów wody. Podstawowym ograniczeniem w stosowaniu zestawów hydroforowych jest poziom zwierciadła wody, który nie może być niższy niż 6-7 m ppt (z uwzględnieniem powstającej podczas pompowania depresji). Poniżej tej głębokości pompa ssąca ma problemy z wytworzeniem odpowiedniego podciśnienia i dochodzi do zrywania słupa wody.

 

Najczęstsze błędy montażowe

Najczęstsze błędy montażowe to: zakup pompy przed wywierceniem studni, nieodpowiednia głębokość montażu pompy, zbyt duża lub mała wydajność lub wysokość podnoszenia pompy, nieodpowiednie średnice rur tłocznych, a także zbyt małe przekroje przewodów elektrycznych oraz ogólna przesadna oszczędność na materiałach.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Współpracujemy z producentami, importerami, hurtowniami i dystrybutorami wiodących i sprawdzonych urządzeń.

Na każdym etapie prac oferujemy bezpłatne konsultacje i doradztwo...