s1

 

wiercenie studni

Wiercimy studnie głębinowe i wykonujemy ujęcia wody

Wiercimy studnie głębinowe na potrzeby przydomowych ujęć wody, dla gospodarstw rolnych, a także ujęcia dla firm, zakładów produkcyjnych, wodociągów itp. Oferujemy studnie o średnicach od 110 mm do 415 mm i większych oraz wydajnościach od kilku do kilkudziesięciu metrów sześciennych na godzinę. Możemy wywiercić studnie o głębokościach od kilkunastu do kilkuset metrów. Zapewniamy kompleksową obsługę dokumentacyjną. Wykonujemy projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne. Dobieramy odpowiednie pompy, a także kompletujemy i montujemy stacje uzdatniania wody.


Studnia głębinowa

Studnia głębinowa, to w uproszczeniu odwiert, służący do ujęcia wód podziemnych. Aby wykonać ujęcie wody oparte na studni głębinowej należy w pierwszej kolejności określić na jakich głębokościach występują warstwy wodonośne, jaką mają zasobność i jakie posiadają właściwości filtracyjne. Następnie zależnie od planowanej głębokości i oczekiwanych poborów wody określa się konieczność i zakres wykonania ewentualnej dokumentacji. Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia następuje wykonanie studni. Ważne aby wykonawca posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe osadzenie kolumny filtracyjnej, dobór obsypki, odcięcie poziomów wodonośnych itp. Po wywierceniu i oczyszczeniu studni konieczne jest wykonanie pomiarów eksploatacyjnych. Umożliwiają one prawidłowy dobór pompy oraz wieloletnią, bezpieczną dla studni, eksploatację ujęcia.


Obszar wiercenia studni

Ofertę kierujemy głównie do klientów z okolic Poznania oraz województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Wykonujemy zarówno kompleksową usługę (wykonanie dokumentacji, wiercenie studni, analiza laboratoryjna wody, instalacja urządzeń pompujących i uzdatniających wodę), jak i poszczególne etapy w zależności od oczekiwań klienta.

 

Ze względu na sposób użytkowania studni proponujemy następujące rozwiązania zróżnicowane pod względem wydajności i kosztów:


Przydomowe ujęcie wody

Przydomowe ujęcie wody przeznaczone jest dla klientów indywidualnych. Wykorzystywane jest do prowadzenia prac związanych z budową domu, potrzeb bytowych (woda do celów sanitarnych i spożywczych) i podlewania ogrodu. Najczęściej stosujemy rury studzienne o średnicy 110 lub 125 mm. Takie średnice umożliwiają wykorzystanie pomp głębinowych o popularnych rozmiarach 3, 3,5 i 4 cale, co obniża koszt wykonania instalacji. Oczekiwane pobory to kilka lub kilkanaście m3 na dobę. Głębokość studni (jeśli umożliwia to budowa geologiczna) powinna gwarantować izolację od wód opadowych. Jeśli woda ma być wykorzystywana do celów sanitarnych i spożywczych zalecamy wykonanie badań fizyko-chemicznych i biologicznych. W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości należy wodę uzdatnić. Na podstawie wyników analiz laboratoryjnych dobieramy i montujemy elementy składowe stacji uzdatniania wody (SUW) o odpowiednich parametrach technicznych.


Ujęcie wody dla gospodarstw rolnych 

Ujęcie wody dla właścicieli gospodarstw rolnych zabezpiecza potrzeby wodne hodowli, nawodnienie upraw i oczywiście potrzeby bytowe właściciela. Średnice studni dobieramy do oczekiwanych poborów wody. Najczęściej stosujemy średnicę 140, 165, 200 mm i większe. Najważniejsze parametry konieczne do prawidłowego doboru wydajności, to maksymalne zapotrzebowanie godzinne oraz średnie zapotrzebowanie dobowe. W przypadku gospodarstw rolnych ujęcie często wykorzystywane jest z różną intensywnością w różnych porach roku, a wymagania dotyczące składu wody uzależnione są od rodzaju upraw i hodowli. Prawidłowa instalacja w takich warunkach wymaga profesjonalnej wiedzy i wykonania, które oczywiście oferujemy. Ze względu na większe zapotrzebowanie na wodę, często konieczne jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji. Podstawowe dokumenty, które wykonujemy dla naszych klientów, to projekt robót geologicznych, dokumentacja hydrogeologiczna oraz operat wodnoprawny.


Ujęcia wody dla zakładów produkcyjnych

Ujęcia wody dla zakładów produkcyjnych, wodociągów i innych firm wykonujemy w oparciu o indywidualne wymagania i specyfikacje techniczne, dotyczące wydajności, składu wody oraz oczekiwanych rozwiązań instalacyjnych.

W zależności od potrzeb inwestora, oferujemy wiercenie studni o średnicach od 110 do 415 mm, a w razie konieczności także większych oraz głębokościach od kilkunastu do kilkuset metrów.

Wykonujemy przedsięwzięcia wymagające statusu zakładu górniczego.

Wykonujemy niezbędne dokumentacje, np. projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne, decyzje środowiskowe i plany ruchu zakładu górniczego.


Na każdym etapie prac oferujemy bezpłatne konsultacje i doradztwo...